تادانه

اللهیاری معاون امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای نهاد کتابخانه‌ها شد
http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/2/12/316324_468.jpg 
محمد اللهیاری با حکم علیرضا مختارپور به سمت معاونت امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اللهیاری رئیس سابق اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حکم علیرضا مختارپور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان معاون امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای این نهاد منصوب شد.
تا چندی پیش مجدالدین معملی از دوران دبیرکلی منصور واعظی در نهاد، در این سمت مشغول به کار بود که با انتصاب محمدحسین ملک‌احمدی به دبیرکلی نهاد، احد جاودانی به عنوان معاون امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای نهاد معرفی شد. طی این روزها حکم اللهیاری برای این سمت توسط مختارپور امضا و صادر شد و معاون فرهنگی اجرایی نمایشگاه کتاب تهران به عنوان معاون جدید امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شد.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment