تادانه

يك قطره باران در اين روزهاي پر از رعد و برق بي باران؛ علی اصغر سید آبادی مدیر کل دفتر مطالعات برنامه ریزی کتابخوانی شد
http://media.isna.ir/content/4-174.JPG/4 
علی اصغر سید آبادی به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از امروز کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سید آبادی روزنامه نگار و فعال در حوزه ادبیات داستانی طی حکمی از سوی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی منصوب شد.
سید آبادی جایگزین مصطفی امیدی شده است که از دوره مسئولیت محسن پرویز در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت این دفتر را بر عهده داشت.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment