تادانه

«واژه‌های خندان» فرهنگ کوچک ضرب‌المثل
http://ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/03/Small/171037.jpg 
واژه‌های خندان مجموعه‌ای از ضرب‌المثل‌های طنز فارسی است که احمد اکبر پور جمع آوری و نشر آموت به تازگی منتشر کرده است.
واژه‌های خندان فرهنگ کوچکی است که در خود تعدادی از ضرب‌المثل‌های طنزآمیز و شفاهی کشورمان را جا داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ضرب‌المثل‌های این مجموعه به صورت الفبایی منظم شده‌اند. این ضرب‌المثل‌ها به انتخاب و گزینش احمد اکبرپور جمع آوری شده‌اند و به تازگی و در نمایشگاه کتاب تهران از سوی نشر آموت منتشر شد.
در پایان این کتاب دو فصل کوتاه آمده که اولی ضرب‌المثل‌های حکایت گونه است و شامل 25 حکایت کوتاه است که در متون ادبی و یا در بین مردم به صورت ضرب‌المثل استفاده می‌شوند. فصل دیگر این کتاب موخره‌ای است به قلم اکبرپور با عنوان «گذری بر ضرب‌المثل‌های طنز یا شوخ‌طبعی های شفاهی».
احمد اکبر پور در بخشی از مقدمه ی این کتاب آورده است:« در خلال این جملات خندان علاوه بر اینکه دانش شفاهی مردم به نسل‌ها منتقل می‌شد به گونه‌ای نمک زندگی آنها نیز بوده است. درواقع اکثر این شوخ طبعی‌ها در دایره‌ای خارج از حاکمیت و قدرت‌های رسمی شکل می‌گرفت و حتی در مواردی کاتبان نیز از مکتوب کردن آنها شرم داشتند.»

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment