تادانه

فهرست پرفروش ها و گزارش تصویری هشتمین روز نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
رشید کاکاوند و کتاب هایی که دوست دارد

1: پیش از آنکه بخوابم/ اس جی واتسون/ مترجم: شقایق قندهاری/ چاپ سوم
2: شوهر عزیز من/ رمان/ فریبا کلهر/ چاپ ششم
3: زندگی اسرارآمیز/ سو مانک کید/ مترجم: عباس زارعی
4: پاییز حافظیه/ رمان/ م. آرام/ چاپ دوم
5: تاریخچه خصوصی خانه/ بیل برایسون/ مترجم: علی ایثاری کسمایی
6: رز گمشده/ سردار ازکان/ مترجم: بهروز دیجوریان/ چاپ پنجم
7: به وقت بهشت/ رمان/ نرگس جورابچیان/ چاپ پنجم
8: رابطه/ رمان/ مهتاب دیهیم
9: عاشقانه/ رمان/ فریبا کلهر/ چاپ سوم
10: خانه کاغذی/ کارلوس ماریا دومینگوئز/ مترجم: شقایق قندهاری
11: خدمتکار و پروفسور/ یوکو اوگاوا/ مترجم: کیهان بهمنی/ چاپ سوم
12: شومینه خاموش/ رمان/ آلاله سلیمانی

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
روح الله امامی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
محمدرضا گودرزی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
وحید مظفری - رشید کاکاوند
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
حسین جوزانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
دوستان خوب آموت از دبیرستان فرهنگ منطقه 13
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
آرتمیس مسعودی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
عبدالرحمان اونق
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
خانم یزدان پناه مهربان
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
حامد محقق - مادر - سجاد محقق
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
سعید مزینانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
دوقلوها و رز گمشده
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
منیرالسادات موسوی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
سپیده خلیلی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
بهمن عبداللهی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
آقای امامی مهربان (کتابفروشی اسفند شیراز)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
علی الله سلیمی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
مصطفی محمدی - قاسمعلی فراست - محمود جوانبخت
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
زلیخا نرگسی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
مهدی نورعلیشاهی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
فاطمه محمدی و نیایش یوسفی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPGhttp://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
حمید علیخانی و بروبچه های دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
مریم مهدیلو
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
مهدی غبرایی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
مهدی غبرایی و مریم مفتاحی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPGhttp://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
آقای میرزانژاد مهربان و بانو
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
هومن سیفی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
سعید آزاد
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
افسانه عماد
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
مهدی رجبی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
فرهاد حسن زاده
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
جواد محقق
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
محقق - عبدی - حسن زاده - رجبی - مرزوقی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
احمد تهوری
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
حمید علیخانی و دوستانش
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930217/001.JPG
مریم آموسا

روز اول نمایشگاه ... اینجا
روز دوم نمایشگاه ... اینجا
روز سوم نمایشگاه ... اینجا
روز چهارم نمایشگاه ... اینجا
روز پنجم نمایشگاه ... اینجا
روز ششم نمایشگاه ... اینجا
روز هفتم نمایشگاه ... اینجا
روز هشتم نمایشگاه ... اینجا

خانواده آموت، برگزیده ویژه نمایشگاه کتاب ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment