تادانه

پرفروش ها و گزارش تصویری ششمین روز نمایشگاه (یکشنبه 15 اردیبهشت)
 http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
سپیده شاملو

1: پیش از آنکه بخوابم/ اس جی واتسون/ مترجم: شقایق قندهاری/ چاپ سوم
2: شوهر عزیز من/ رمان/ فریبا کلهر/ چاپ ششم
3: زندگی اسرارآمیز/ سو مانک کید/ مترجم: عباس زارعی
4: پاییز حافظیه/ رمان/ م. آرام/ چاپ دوم
5: عاشقانه/ رمان/ فریبا کلهر/ چاپ سوم
6: به وقت بهشت/ رمان/ نرگس جورابچیان/ چاپ پنجم
7: رز گمشده/ سردار ازکان/ مترجم: بهروز دیجوریان/ چاپ پنجم
8: رابطه/ رمان/ مهتاب دیهیم
9: شومینه خاموش/ رمان/ آلاله سلیمانی
10: نسکافه با عطر کاهگل/ رمان/ م. آرام/ چاپ سوم
11: خدمتکار و پروفسور/ یوکو اوگاوا/ مترجم: کیهان بهمنی/ چاپ سوم
12: اندوه بلژیک/ هوگو کلاوس/ مترجم: سامگیس زندی

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
سعید صادقیان و نجمی طباطبایی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/002.JPG
غلامرضا معصومی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
نازنین جودت
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPGhttp://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
رضا تخشید
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
موسی بیدج
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
دوستان خوب من
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
زهره نصیری
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
مهدی رمضانی (معاون ارشاد قزوین) - عباس زارعی - روزبه (استاندار قزوین) - محمدحسین شفیعی ها (مدیرکل فرهنگ و  ارشاد اسلامی قزوین) - ناصر علیخانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
راضیه تجار
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/0020.JPG
ویدا رهبر و مریم فریدی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
مریم مفتاحی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
هادی حسین زادگان (مدیر پخش ققنوس) - سعید رهنمایی (مدیر داخلی پخش ققنوس)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
شهلا آبنوس
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
پوریا گل محمدی - شاه حسینی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
مجید محبوبی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
عباس زارعی (مترجم زندگی اسرار آمیز)
عارفه نژادبهرام (ویراستار زندگی اسرارآمیز)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
سایر محمدی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
ضحی کاظمی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
الی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
امروز روز تولد "ایرنا محی الدین بناب" بود
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
آرش شفاعی - انسیه موسویان
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
مصطفی قوانلو قاجار
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
مهران زولاند
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
نویسنده الهه ناز
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
مهتاب دیهیم (نویسنده رمان رابطه)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
خانم دیهیم و آقای اشرفی و دخترشان
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
سمیه فرهمندیان (نویسنده آیدا می دود)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
عبدالمجید نجفی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
محمد طلوعی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
شهرام شکیبا
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930215/001.JPG
شبکه آموزش

روز اول نمایشگاه ... اینجا
روز دوم نمایشگاه ... اینجا
روز سوم نمایشگاه ... اینجا
روز چهارم نمایشگاه ... اینجا
روز پنجم نمایشگاه ... اینجا
روز ششم نمایشگاه ... اینجا
خانواده آموت، برگزیده ویژه نمایشگاه کتاب ... اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment