تادانه

عکس یادگاری با رمان ها؛ گزارش تصویری روز پنجم نمایشگاه (یکشنبه 14 اردیبهشت)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/0026.JPG
دو کتابی که امروز به نمایشگاه کتاب رسید

روزنامه شرق (فرزانه ابراهیم زاده): يکي از مشکلاتي که تقسيم کنندگان غرفه هاي نمايشگاه با آن روبه رو هستند 114ستوني است که در شبستان مصلاقرار دارد و برخي از آنها درست در ميانه غرفه ها قرار مي گيرد. نشر آموت يکي از غرفه هايي است که ميهمان يکي از اين ستون ها شده است. يوسف عليخاني، مدير اين نشر که مي گويد متراژ غرفه نسبت به پارسال بهتر شده؛ ستون را طراحي غرفه مي داند. البته به گفته او از 17متري که در اختيار آنها گذاشته شده به خاطر اين ستون دو متر کمتر محاسبه شده است. او اندازه غرفه را نسبت به پارسال بهتر مي داند اما هنوز هم فضا براي تعداد کتابي که در نمايشگاه آورده کم است: «نشر آموت بيش از 76 کتاب را در سال جاري منتشر کرده بود و با 234 عنوان کتاب به نمايشگاه آمده است. ما درخواست متراژ بيشتري داشتيم اما 17 متر به غرفه ما اختصاص دادند. اما با توجه به وجود ستون در غرفه 15 متر حساب کردند. ستون باعث شده تا نتوانيم از همه فضاي غرفه استفاده کنيم.»

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
مهرداد اسکویی، فیلمساز و عکاس
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
پوریا موسوی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
مهین عطایی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
قباد آذرآیین
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
وحید رنجبر
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
محمدعلی حضرتی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
دوستان خوب من
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
جواد لگزیان
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
نیما افشار نادری
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG


http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
دکتر محسن پرویز و آقای سالاری
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
شهروز بیدآبادی مقدم
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
رضا استادی و بانو
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
مهدی وزیربانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
دو کتابی که به نمایشگاه کتاب رسیدند
رابطه (مهتاب دیهیم) - واژه های خندان (احمد اکبرپور)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
علیرضا روشن
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
زهره عارفی - الهه علی خانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
محمدهاشم اکبریانی - محسن فرجی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
دوقلوها و رز گمشده
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
مرتضا کربلایی لو - هادی خورشاهیان - پرویز شیشه گران
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
حمید محمدی کوشکی - سعید آقاعلیخانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
یاسر نوروزی - فرهاد خاکیان دهکردی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930214/001.JPG
احسان راطبی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment