تادانه

فهرست پرفروش ها و گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه (جمعه 12 اردیبهشت)
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/0020.gif
رسول یونان
1: پاییز حافظیه/ رمان/ م. آرام/ چاپ دوم
2: پیش از آنکه بخوابم/ رمان/ اس جی واتسون/ مترجم: شقایق قندهاری/ چاپ سوم
3: شوهر عزیز من/ رمان/ فریبا کلهر/ چاپ ششم
4: عاشقانه/ رمان/ فریبا کلهر/ چاپ سوم
5: زندگی اسرارآمیز/ رمان/ سو مانک کید/ مترجم: عباس زارعی
6: به وقت بهشت/ رمان/ نرگس جورابچیان/ چاپ پنجم
7: رز گمشده/ رمان/ سردار ازکان/ مترجم: بهروز دیجوریان/ چاپ پنجم
8: نفرین سرخ/ رمان/ مینا یکتا/ چاپ دوم
9: نسکافه با عطر کاهگل/ رمان/ م. آرام/ چاپ سوم
10: اتاق/ رمان/ اما دون اهو / مترجم: علی قانع/ چاپ دوم
11: ایراندخت/ رمان/ بهنام ناصح/ چاپ ششم
12: شومینه خاموش/ رمان/ آلاله سلیمانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/001.gif

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
سروناز امینی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
مارال شعبانلو و مادر
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
قاسمعلی فراست
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
سعید طباطبایی - شهلا زرلکی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
میترا لبافی و مادر
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
مستانه فراهانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
معصومه طالبی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
لیلا عوفی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
مهدی یزدانی خرم و مریم حسینیان
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
ماندانا محی الدین و شایان خسروی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
ابوالفضل سروش مهر - محمدمهدی چیت ساز
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
مریم عباس زاده
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
امیر حسین زادگان, مدیر انتشارات ققنوس
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
کاوه میرعباسی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif
داود پنهانی
http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-27-tehran/930212/003.gif

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment