تادانه

آگهي استخدام
حروفچيني "شهير" تايپيست (در محيط Word  و زرنگار) استخدام مي‌كند؛ به شكل ثابت و پاره‌وقت.
علاقمندان مي‌توانند با اين شماره‌ها تماس بگيرند:
66974340 – 66963062  (خانم عليزاده)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com