تادانه

نشر آموت در نمايشگاه‌هاي كتاب استاني سال 92؛ رتبه‌بندي براساس ميزان استقبال

http://aamout.persiangig.com/image/book-fair-ostani/bookfair92-ostani.gif

نشر آموت دو سال است در نمايشگاه‌هاي استاني شركت مي‌كند. سال 91 در 9 نمايشگاه استاني حضور داشتيم و خوشبختانه توانستيم در سال 92 به 13 نمايشگاه كتاب برويم. هر شهري ويژگي خاص خودش را داشت كه در جاي خود بايد بررسي شود اما با اين حال در اين مجال كوتاه تنها به اين مي‌پردازيم كه از اولين نمايشگاه امسال (نمايشگاه كتاب اصفهان – 4 تا 9 شهريور) تا آخرين نمايشگاه كتاب سال جاري (نمايشگاه كتاب قزوين – 8 تا 14 اسفند) سرجمع به 13 نمايشگاه كتاب رفتيم و با خواننده‌ها روبرو شديم و توانستيم تمام‌قد اعلام حضور كنيم كه نشر آموت يعني نشر اختصاصي رمان ايراني و رمان خارجي.
ترتيب نمايشگاه‌هاي سال 92؛ براساس رتبه‌بندي استقبال مردم از نمايشگاه كتاب:
1.       زاهدان
2.       تبريز
3.       قزوين
4.       مشهد
5.       بندرعباس
6.       شيراز
7.       رشت
8.       كرمانشاه
9.       ساري
10.   اصفهان
11.   كرمان
12.   اروميه
13.   شهركرد
نشر آموت در هفتمين سال فعاليت خود، اميدوار است با رمان‌هاي تازه و قبلي خود، نمايشگاه پرباري در نمايشگاه كتاب تهران (10 تا 20 ارديبهشت 93) داشته باشد و پيشاپيش، سال خوبي را براي همه و خود آرزو مي‌كند. يا حق
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com