تادانه

پنج كتاب جديد از مجموعه يكي‌بود يكي‌نبود
 
قصه‌های شیخ اشراق
به روايت: امیرحسین خورشیدفر
تعداد صفحات: 120 صفحه
سال نشر: اول - 1392
قطع: رقعی
جلد: گالینگور
شابک: 4097253600 - 978
قیمت: 12900 تومان
از مجموعه يكي‌بود يكي‌نبود
 نشر كتاب پارسه


 
قصه‌هایی از اسرارنامه
به روايت: علیرضا روشن
سال نشر: اول- ۱۳۹۲
قطع: رقعی
جلد: گالینگور
شابک: ۹-۰۸۹-۲۵۳-۶۰۰-۹۷۸
قیمت: 15000 تومان
از مجموعه يكي‌بود يكي‌نبود
 نشر كتاب پارسه


 
تاریخ بیهقی
به روايت: محمدعلی آزادی‌خواه
تعداد صفحات: 144 صفحه
سال نشر: اول-۱۳۹۲
قطع: رقعی
جلد: گالینگور
شابک: ۵-۹۰-۲۵۳-۶۰۰-۹۷۸
قیمت: 15000 تومان
از مجموعه يكي‌بود يكي‌نبود
 نشر كتاب پارسه


 
قصه‌هایی از هشت بهشت
به روايت: بهناز علیپور گسکری
تعداد صفحات: 144 صفحه
سال نشر: اول-۱۳۹۲
قطع: رقعی
جلد: گالینگور
شابک: ۶-۰۹۳-۲۵۳-۶۰۰-۹۷۸
قیمت: 15000 تومان
از مجموعه يكي‌بود يكي‌نبود
 نشر كتاب پارسه

 
قصه‌هایی از فیه ما فیه
به روايت: سیامک گلشیری
تعداد صفحات: 144 صفحه
سال نشر: اول- ۱۳۹۲
قطع: رقعی
جلد: گالینگور
شابک: ۲-۰۹۱-۲۵۳-۶۰۰-۹۷۸
قیمت: 15000 تومان
از مجموعه يكي‌بود يكي‌نبود
 نشر كتاب پارسه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com