تادانه

پرفروش‌هاي دي‌ماه 92 نشر آموت
1: شوهر عزيز من/ رمان/ فريبا كلهر/ چاپ 5
2: پيش از آنكه بخوابم/ اس‌جي‌واتسون/ مترجم:‌شقايق قندهاري/ چاپ 2
3: دختر نفرين‌شده/ رمان براي همه/ فريبا كلهر
4: خدمتكار و پروفسور/ يوكو اوگاوا/ مترجم: كيهان بهمني/ چاپ 3
5: عاشقانه/ رمان/ فريبا كلهر/ چاپ 2
6: نفرين سرخ/ رمان/ م. يكتا
7: ما/ مجموعه داستان/ عليرضا روشن
8: نسكافه با عطر كاهگل/ رمان/ م. آرام/ چاپ 3
9: دختر بويراحمدي/ رمان/ حسن‌ كريم‌پور
10: گاو حيوان تنهايي است/ ديويد البحاري/ مترجم: علي عبداللهي
11: نيمه ناتمام/ رمان/ نسرين قرباني/ چاپ 2
12: ايراندخت/ رمان/ بهنام ناصح/ چاپ 5

Labels: , , , , , , , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com