تادانه

كلهر و «دختر نفرين شده»‌اش
طرح جلد كتاب 
رمان «دختر نفرين شده» نوشته فريبا كلهر از سوي نشر آموت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، چهارمين جلد از مجموعه «براي همه»ی فريبا كلهر در قالب رماني با نام «دختر نفرين شده» از سوی نشر آموت منتشر شد.
نويسنده در اين اثر سعی داشته با خلق داستانی حادثه‌اي، خواننده را در ورود به زندگی و برخی باورهای مردم همراهي ‌كند.
براساس موضوع این کتاب «میانماه» دختر روستایی، به «گلبانو»، زني زائو دروغی می‌گوید و به اين سبب گلبانو، او را نفرین می‌کند. میانماه پس از آگاهي از اين مساله دچار افسردگی می‌شود و پدرش براي درمان، او را به کوهستان می‌فرستد تا نزد عمویش زندگی کند. در غياب او سیل، روستا را می‌برد و میانماه و عمویش برمی‌گردند.
رمان «دختر نفرین شده»، در 158 صفحه، به قیمت هفت هزار تومان از سوي نشر آموت منتشر شد.
رمان‌های «شوهر عزیز من» (چاپ 5) ، «عاشقانه» (چاپ 2)، «قصه‌های یک‌دقیقه‌ای» (چاپ 2)، «سی‌سا سیاوش» (چاپ 2) و «پسران گل» (چاپ 2) از آثار داستاني كلهر هستند.
 از کلهر به زودی رمان‌های «شهر یخ‌های خیلی یخ» و «جزیره‌ افسونگران» از مجموعه‌ «برای همه» از سوي اين ناشر منتشر می‌شود.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com