تادانه

امروز روز تولد «هادی خورشاهیان» است
http://www.iranianfiction.com/fa/images/gallery/AsreTajrobeKhorshahian/IMG_1160.jpg
  http://bornanews.ir/Image/News/2013/4/117653_635013706684602512_m.jpg  من کاتالان نیستم  http://www.ibna.ir/images/docs/000094/n00094571-b.jpg
هادی خورشاهیان
متولد 15 شهریور 1352  گنبد کاووس

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com