تادانه

وصف حال
یک هفته است از کمردرد به خودم می‌پیچم. یکی می‌گوید عصبی است. یکی می‌گوید سیاتیک است. یکی می‌گوید دیسک کمر است. یکی می‌گوید باید عمل بکنی. یکی می‌گوید باید ورزش کنی. یکی می‌گوید ... درد من اما جای دیگری است. دردم از این است که نزدیک به 5 سال دویدم که کتابفروشی کوچکی برای خودم دست و پا کنم و حالا می‌بینم کتابفروشی که هیچ، نوشتنم که هیچ، سلامتی‌ام که هیچ ... به هیچ رسیده‌ام. پایان خوبی نیست اما همیشه تسلیم بوده ام؛ با تمام سخت‌جانی‌ام.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com