تادانه

این روزها
دیروز با یکی دوستان کتابفروش صحبت می‌کردم. گفتم این روزها چقدر سرده همه‌چیز. گفت سال به سال دریغ از پارسال. گفت اوضاع خیلی خرابه. به شوخی گفت تو رو خدا یه کم مردم رو ترغیب کنید بیان کتاب بخرن. خسته شدیم از بیکاری. یکی وارد کتابفروشی نمی‌شه که اصلا باهاش گپ بزنیم، خرید بخوره سرمون.
بهش گفتم با اینکه رسما نوشتم آموت چند ماهی‌یه پذیرش کتاب نداره اما باز مدام این شماره‌ها زنگ می‌خورند
- مجموعه شعر دارم.
- شعر هم چاپ می‌کنید؟
- چرا مجموعه شعر چاپ نمی‌کنید؟
- پس چرا ناشرای دیگه داستان کوتاه چاپ می‌کنن؟
- پس ما شاعرا و نویسنده‌های تازه کار چکار کنیم؟
- حاضریم خودمون سرمایه‌گذاری کنیم، چرا باز می‌گین نه.
- اگر کتاب قبول نمی‌کنید پس این کتاب‌هایی که چاپ می شن چی‌ان؟
- راسته می‌گن نشر آموت فقط رمان چاپ می‌کنه؟
ووو

و دریغ از اینکه یکی زنگ بزند و بگوید: «کتاب‌هایتان را از کجا می‌شه تهیه کرد.»
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com