تادانه

خیلی نگرانیم! شما لیلا را ندیدید؟
رسول یونان 
رمان «خیلی نگرانیم! شما لیلا را ندیدید؟» نوشته رسول یونان برای بار دوم چاپ شد و به بازار کتاب آمد._
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، این رمان که از سوی انتشارات «امرود» منتشر شده بود، برای نخستین بار از سوی نشر «افکار» به بازار کتاب راه یافته است.
در بخشی از این کتاب آمده است: «و لیلا تا چشم به هم زد روز سفر ابراهیم فرا رسید. نگران بود اما به روی خودش نمی‌آورد. او از روز اول می‌دانست که ابراهیم مرد جاده و سفر است. باید با شرایط او می‌ساخت و طوری زندگی می‌کرد که با طبع ابراهیم سازگار باشد. او نمی‌خواست مانع رفتن ابراهیم شود، زندگی را در همراهی معنی می‌کرد و وقتی که ابراهیم به راه می‌افتاد با لبخند بدرقه‌اش کرد و نگذاشت بغضی که راه گلویش را بسته بود، بشکند و اشک از چشمانش سرازیر شود. شکیبایی کرد و بغضش درست موقعی شکست که ابراهیم از مرز رد شده بود.»
«خیلی نگرانیم! شما لیلا را ندیدید؟» با شمارگان یک هزار نسخه، در 200 صفحه و بهای هفت هزار تومان،در نوبت چاپ دوم منتشر شد.
رسول یونان شاعر، نویسنده و مترجم  است. گزیده‌ای از دو دفتر شعر وی با عنوان «رودی که از تابلوهای نقاشی می گذشت» توسط واهه آرمن به زبان ارمنی ترجمه شده و در تهران به چاپ رسیده است. «روز به خیر محبوب من»، «روزهای چوبی»، «فرشته‌ها»، «جاماکا»، «یه کاسه عسل» و «من یک پسر بد بودم» از دیگر آثار رسول یونان است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com