تادانه

رمان «نسکافه با عطر کاهگل» نوشته‌ی «م. آرام»؛ شایسته تقدیر جایزه کتاب فصل
نسکافه با عطر کاهگل 
برگزیدگان و شایستگان‌ تقدیر بیست‌وچهارمین دوره جایزه کتاب فصل معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایران (ایسنا)، بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه، در بیست‌وچهارمین دوره جایزه کتاب فصل ویژه زمستان 1391، از مجموع آثار منتشرشده در مجموع 2079 عنوان کتاب مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از داوری مرحله نخست، در مجموع 162 عنوان به مرحله دوم راه یافت.
در این دوره، چهار اثر برگزیده و 18 اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شده‌اند.
شایسته تقدیر حوزه‌ی ادبیات/ نثر معاصر:
نسکافه با عطر کاهگل، نوشته م. آرام، تهران: نشر آموت، 1391.

آرام: کتاب فصل می‌تواند پیش درآمدی برای کسب جوایز بین‌المللی باشد
با برگزیدگان بیست‌وچهارمین جایزه کتاب فصل/ادب و هنر
رمان «نسکافه با عطر کاهگل» نوشته «م. آرام» به عنوان تنها شایسته‌تقدیر بخش ادبیات جایزه کتاب فصل معرفی شد. «م.آرام»، نویسنده کتاب، برگزاری چنین مراسمی را وزنه روحی مناسبی برای نویسندگان جوان دانست و گفت: کتاب فصل می‌تواند پیش‌درآمدی برای به دست آوردن جوایز ملی و بین‌المللی ایرانیان باشد.-

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com