تادانه

دیلمون پارسی / دیلمون پالوی
آرزویم بود این کتاب «ترانه‌های دلدادگان روستایی» (دوبیتی‌های پهلوی‌ - دیلمی) به سرانجام برسد که گویا بعد از نزدیک به 2 سال و نیم امشب به طرح جلدش رسیدیم. کتاب با بزن و بگیر شده 800 صفحه.
اسم اصلی کتاب هست: دیلمون پارسی (فارسی دیلمی) / دیلمون پالوی (پهلوی‌های دیلمی) تحقیق و پژوهش: استاد عبدالرحمان عمادی.
کتاب گالینگور چاپ می‌شه به قیمت 35000 تومان. اگر مشکلی پیش نیاد، مرداد ماه از صحافی میاد بیرون.
در ضمن این کتاب دهمین کتاب استاد عبدالرحمان عمادی است
کتاب در واقع دو مجلد در یک جلد است. جلد اول: دیلمون پارسی (فارسی دیلمی) که درباره خاستگاه دیلمیان و البرزیان است و جایگاه ادبیات دیلمی. جلد دوم: دیلمون پالوی (پهلوی‌های دیلمی) شامل نزدیک به 460 دوبیتی پهلوی دیلمی. شیوه کار به این ترتیب است که استاد عمادی یک دوبیتی را به زبان دیلمی (زبان مردم البرز: الموت و طالقان و اشکورات و رودبارزیتون و لواسانات و ...) آورده به همراه آوانویسی. در مرحله بعد ترجمه تحت‌اللفظی ابیات آمده. بعد همین دوبیتی را به فارسی به نظم دوباره درآورده‌اند و در مرحله نهایی، توضیح لغات و اعلام است که گاهی یک دوبیتی در چند صفحه توضیح داده شده است. این کتاب سال 1344 آماده شده و دو سال و نیم پیش به اصرار نشر آموت، از کتابخانه شان بیرون کشیدیم و آماده نشر شد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com