تادانه

توجه
دوستان زیادی لطف دارند و هر روز با ایمیل و یا تلفن درباره پذیرش کتاب نشر آموت سوال می پرسند. ضمن سپاس از همه نویسندگان محترم، باید اعلام کنیم نشر آموت، مدت هاست پذیرش کتاب نداشته و تا اطلاع ثانوی از پذیرش هر گونه کتابی معذور است. با تشکر
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com