تادانه

دو شعر
دلفین‌ها 
آفتاب هم
همیشه بخشنده نیست

ببین چه بی‌رحمانه
این آدم برفی را
از ما می‌گیرد
ـــــــــــــــــــــ
پيش از خواب
مي‌چرخم به سمتش
حرفي نمي‌زنيم
به هم نگاه مي‌كنيم

من و
ديوار روبه‌رو


دلفین ها در خواب‌هایم شنا می‌کنند/ ساره دستاران

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com