تادانه

امروز بعدازظهر ...
امروز اگر حس‌اش باشد یک فصل از رمان «بیوه‌کُشی» را می‌خوانم برای جمع ...
سی و سومین نشست از نشست‌های عصر روشن، روز جمعه 23 فروردین به دیدار سال نوی اهالی فرهنگ و هنر اختصاص یافته است. این نشست از ساعت 16:30 روز جمعه 23 فروردین در خيابان ولی‌عصر، بالاتر از خيابان ميرداماد، پشت برج‌های اسكان، كوچه قباديان، شماره 53 برگزار می‌شود.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com