تادانه

پرفروش‌های هفته سوم فروردین 1392
1: عاشقانه/ رمان/ فریبا کلهر
2: شوهر عزیز من/ رمان/ فریبا کلهر/ چاپ چهارم
3: خرید قلاب ماهیگیری برای پدربزرگ/ گائو زینگ‌جیان/ ترجمه‌ی مهسا ملک‌مرزبان
4: خدا محبت است/ فریده برنگی
5: سی‌سا سیاوش/ رمان برای همه/ فریبا کلهر
6: نسکافه با عطر کاهگل/ رمان/ م. آرام
7: خدمتکار و پروفسور/ یوکو اوگاوا/ ترجمه‌ی کیهان بهمنی
8: 206 معما / دودنی/ ترجمه‌ی سیامک محی‌الدین‌بناب
 عاشقانه  شوهر عزیز من
خرید قلاب ماهیگیری برای پدربزرگ  خدمتکار و پروفسور  نسکافه با عطر کاهگل
سی سا سیاوش
116-8.jpg 206 معما

Labels: , , , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com