تادانه

امیرحسین فردی درگذشت
 
«امیرحسین فردی» را با رمان «سیاه‌چمن» می‌شناختم. بعدها که بزرگتر شدیم، فهمیدم سردبیر کیهان بچه‌ها او بوده است.
یک‌بار بیشتر با این نویسنده و روزنامه‌نگار هم‌کلام و هم‌سفر نشدم؛ در جشنواره شعر و قصه ارومیه؛ یک‌سال و نیم قبل. آرامش غریبی داشت.
بدون اینکه دیده باشمش، همیشه برایش احترام قائل بودم و این احترام برای این بود که خودش بود. تعریفش را در تمام این‌سال‌ها از ابراهیم زاهدی‌مطلق شنیده‌بودم.
الان که خبردارشدم، احساس کردم چقدر کم می‌شناسمش؛ خدایش بیامرزاد.

×  زندگینامه: امیر حسین فردی (1328-1392)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com