تادانه

هفتصدمین نشست شهر کتاب؛ این سه‌شنبه
 
روزنامه بهار: این سه‌شنبه شهرکتاب 700مین نشست خود را برگزار مي‌كند. شهرکتاب در هنگام تاسیس اهداف بلندمدت زیادی داشته است. خودی‌سازی این اطلاعات از طریق دانش ترجمه، بزرگداشت فرهنگ ملی از طریق بزرگداشت صاحبان فرهنگ و فرهنگ‌سازان و سرانجام ایجاد محیط‌های پژوهشی و انتقادی با هدف تولید فکر از جمله این اهداف بوده است. در نشست‌های شهرکتاب جمع زیادی از اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه حضور داشته و درباره مباحث گوناگون سخن گفته‌اند. این نشست‌ها با انگیزه معرفی تازه‌ترین کتاب‌های منتشر شده در حیطه فلسفه، زبان‌شناسی، نقد و نظریه ادبی، ادبیات داستانی، شعر و... تشکیل شده‌اند و در کنار آن هم درسگفتارهایی در روز چهارشنبه هر هفته برای آشنایی با ادبیات کلاسیک برگزار شده‌اند و هر سال مختص به یک شاعر و نویسنده کلاسیک بوده‌اند. تاکنون نشست مولانا، فردوسی، عطار، سعدی و نظامی برگزار شده و امسال هم نشست بیهقی برگزار می‌شود.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com