تادانه

رضا امیرخانی و رمان «شوهر عزیز من»
شوهر عزیز من شوهر عزیز من
رضا امیرخانی: در میان آثار نشر آموت (در سال 1391)، اثر سرکار خانم فریبا کلهر ـ شوهر عزیز من ـ بسیار روان بود و از حیث روانی تنه می‌زد به آثار سرکار خانم پیرزاد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com