تادانه

پیشنهاد رمان
نسکافه با عطر کاهگل
بنا به قانون نانوشته‌ای هیچ‌کدام از رمان‌های نشر آموت را پیش از چاپ نمی‌خوانم؛ که آموت هم مثل هر نشر دیگری کارشناس دارد و حرف‌شان برایش محترم.
چند روزی بود هر رمانی را برمی‌داشتم بخوانم، جذبم نمی‌کرد تا دیشب که «نسکافه با عطر کاهگل» نوشته‌ی م. آرام را دست گرفتم. 
به خودم که آمدم صفحه‌ی 112 اش بودم؛ ساعت 3:15 دقیقه برای نویسنده‌اش اس‌ام‌اس دادم که «کاش رمان‌تان به دست خواننده‌ها برسد، اون‌وقت یقه‌شان را ول نخواهد کرد.»

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com