تادانه

کتاب‌های «نشر آموت» ...
تهران
همه «شهر کتاب»‌ها
و اغلب کتاب‌فروشی‌های معتبر در انقلاب و کریمخان و سطح شهر

اصفهان
کتابفروشی «فرهنگسرا» -  دروازه دولت - 03112204029
کتابفروشی «فرهنگستان اندیشه» -  پل آذر

شیراز
کتابفروشی «دانش شیراز» -  خیابان قصرالدشت - 07112309261           
کتابفروشی «اسفند شیراز» -  ساحلی غربی - 07112252876

مشهد
کتابفروشی «امام» - چهار راه دکترا
کتابفروشی «علامه» - احمدآباد - 05118426809

تبریز
کتابفروشی «شایسته» - خیابان امام - 04115561961
کتابفروشی «شهر کتاب» - خیابان امام

رشت
کتابفروشی «شهر کتاب» - خیابان گلسار
کتابفروشی «بدر» - خیابان مطهری - 01312229607

یزد
کتابفروشی «چشمک» - میدان آزادی

کرمان
کتابفروشی «شهر فرهنگ» - خیابان هزار و یک‌شب - 2477599 - 0341

این فهرست به‌روز می‌شود: دوستان کتابفروش در شهرستان‌های مختلف که کتاب‌های نشر آموت را دارند در صورت تمایل، آدرس دقیق خود را بفرمایند تا به این فهرست اضافه شوند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com