تادانه

شعرهای کوتاه سیدعلی میرافضلی
34-192.jpg 
مجموعه شعر کوتاه «آهسته‌خوانی» سروده سیدعلی میرافضلی منتشر شد.
به گزارش بخش ادبیات و نشر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ششمین مجموعه‌ شعر میرافضلی با عنوان «آهسته‌خوانی» دربردارنده‌ی 230 شعر کوتاه از میرافضلی است که طی سه‌ چهار سال اخیر سروده و در فضای وب منتشر شده است.
به گفته ناشر، این شعرها در فضای وب مورد اقبال خوانندگان قرار گرفته و با نام و بدون نام شاعر بارها بازنشر شده است.
در معرفی این مجموعه همچنین عنوان شده است: این شعرها اغلب مضمون عاشقانه و گاه اجتماعی دارند و از میان حدود 800 شعر کوتاه شاعر گزینش شده‌اند. شعرهای کوتاه این مجموعه در رده‌ی شعرهای کوتاه نیمایی جای می‌گیرند و عناصر طبیعی حضور چشم‌گیری در تصویرها و فضاسازی شعرهای این مجموعه دارد.
مجموعه شعر «آهسته خوانی» را نشر نون در 128 صفحه منتشر کرده است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com