تادانه

آمار تادانه ...
مرداد سال 81 (جولای 2002) درخت تادانه را دیدم و زیر سایه‌اش نشستم. حالا بهمن 91 است (فوریه 2013) و اتفاقی چشمم خورد به آمارگیر روزانه وبلاگ. بازدیدکننده‌اش امشب از مرز 501 هزار نفر گذشت.

Pageviews today: 1,081
Pageviews yesterday: 913
Pageviews all time history: 501,094
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com