تادانه

روی میز تدوین ...
تمام امروز مشغول نوشتن نریشن و بعد ضبط صدای روایتم بودم برای فیلم مستند 20 دقیقه‌ای «علم»؛ با تدوین ِ «میثم نبی»/ تجربه خوبی بود بعد «عزیز و نگار» و «نوروزبل»

http://upcity.ir/images/60053976852191628868.jpg
عکس: سیدمحسن بنی‌فاطمه/ تاسوعا در میلک و ورگیل (رودبارالموت غربی) 3 آذر 91

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com