تادانه

این یادداشت رونوشت هم ندارد!
یکی به این‌ها (جایزه‌های کتاب فصل و گام اول و جلال‌آل‌احمد و هفت‌اقلیم و ووو) بگه الکی کتاب‌های نشر آموت رو نامزد نکنید؛ خسته شدیم از بس بروبچ‌ ما رو توی آب‌نمک خواباندید و انگشت‌نمامون کردید و جایزه رو بین خودی‌هاتون تقسیم کردید؛ کتاب را باید خواند، دوره‌ی جایزه‌ و اینا دیگه گذشت؛ در واقع آبرو نذاشتید دیگه برای خودتون؛ چه دولتی و چه خصوصی؛ از دم؛ (به اضافه‌ی چند تا ضرب‌المثل بندتنبونی)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com