تادانه

مرافعه
با کسی هم که سر ِ‌ جنگ نداشته باشم
برای پسرم تفنگ اسباب‌بازی می‌خرم،
با زنم مشاجره می‌کنم
و در گوشه گوشه‌ی زندگی سنگر می‌گیرم
به همین منوال،
در تعطیلات آخر هفته،
وقت را می‌کشم
- پیش از آن‌که مرا
ذره ذره از پای درآورد.

از مجموعه شعر «اصلا مهم که نیست» سروده «علیرضا بهرامی»

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com