تادانه

صدایی از دور
تمام بعدازظهر پنجشنبه‌ و دیشب و نیمی از امروز را در تب و لرز و همراه ِ درد بوده‌ام اما نمی‌توانم آماده نشوم برای رفتن به جایی که صدایم می‌کند ... اگر زنده ماندم، عکس‌ها را نشان‌تان می‌دهم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com