تادانه

این روزهای خستگی
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/35029837551723110842.jpg
10 آبان 91 - نمایشگاه کتاب کرمان
سیدمحسن بنی‌فاطمه (نشر نون) - خودم (نشر آموت) - یاسین محمدی (نشر افراز)

دیشب همین وقتا بود که اتوبوس راه افتاد از کرمان؛ ساعت 11 شب. ساعت 12 و نیم ظهر هم رسیدیم تهران.
نمایشگاه کتاب‌های استان‌ها رو دوست دارم. سه ماه از اولین نمایشگاهی که رفتم می‌گذره و هر نمایشگاهی که می‌رم، کلی انرژی پیدا می‌کنم؛ با تمام سختی‌هایش.
من هم مثل بقیه فکر می‌کردم همه غرفه‌دارها و ناشرا وقتی راهی شهری می شن، ارشاد وظیفه داره بهشون اسکان و خوراک بده، بعد که رفتم نمایشگاه اردبیل، دیدم از این خبرا نیست و تازه شدم همراه چندتا از غرفه‌دارها؛ اغلب غرفه‌دارها درصدی کار می‌کنند و کمتر ناشری خودش می‌آید به میانه‌ی میدان.
بعد هم نمایشگاه زنجان بودم و برای نمایشگاه تبریز، غرفه‌دار فرستادم که متاسفانه چون کتاب‌های آموت رو نمی‌شناخت، دست‌خالی برگشت. بعد دوباره قزوین بودم و امروز هم از کرمان برگشتم.
اگر به حساب استقبال و فروش بخوام رتبه‌بندی بکنم استقبال رو، باید این‌طوری بنویسم فهرست رو:
اول: نمایشگاه کتاب قزوین
دوم: نمایشگاه کتاب اردبیل
سوم: نمایشگاه کتاب کرمان
چهارم: نمایشگاه کتاب زنجان
پنجم: نمایشگاه کتاب تبریز
همه‌ی بودن‌ها و مهربانی‌ها و دیدنی‌ها را در دفترچه یاداشت کوچکی می‌نویسم که یادم نرود و نمکدانی نشکنم.
یکشنبه را در تهران خواهم بود و صبح دوشنبه با قطار راهی مشهد هستم. نمایشگاه کتاب مشهد هم از روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود به مدت هفت روز.
چون فاصله زمانی‌ نمایشگاه کتاب مشهد و نمایشگاه کتاب شیراز، خیلی کم است، از همان‌جا راهی شیراز می‌شوم.
الهی به امید تو
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com