تادانه

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز -1
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/83739260735464396313.jpg
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز/ سالن امیرکبیر/ غرفه نشر آموت
از شنبه 7 مهر ماه تا پایان روز جمعه 14 مهرماه
ساعت 1 بعدازظهر تا 9 شب
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com