تادانه

«گويش زبان قزوين» منتشر مي‌شود
فريبا خواجه‌وند كتاب «گويش زبان قزوين ـ گردآوري گويش‌ها براي گنجينه گويش‌هاي ايراني» را تدوين كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، خواجه‌وند كار نگارش و تدوين اين اثر را به پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي برعهده گرفته است.

اين محقق و نويسنده گفت: در اين كتاب ضمن پرداختن به دستور زبان قزويني و پيشينه تاريخي آن، اشتراكات اين زبان را با زبان‌هاي ديلمي، اصفهاني‌ و تركي بررسي كرده‌ام.

او افزود: همچنين به پيشنهاد فرهنگستان زبان، 2500 لغت را مورد بررسي قرار داده و معادل‌هاي قزويني آن‌ها را در كتاب مذكور نوشته‌ام كه البته برخي از اين معادل‌ها امروز ديگر كاربرد ندارند.

«عارف قزويني» نام ديگر اثر پژوهشي اين محقق ادبي است كه كار انتشار آن به زودي از سر گرفته مي‌شود.

خواجه‌وند گفت: انتشار اين كار با مشكلاتي مواجه بود كه به دنبال اصلاحاتي مجددا توسط نشر انديشه زرين راهي بازار خواهد شد.

به گفته‌ي او، زندگي‌نامه، مسائل سياسي‌، زندگي ادبي و ارتباط اين شاعر با شاعران و سياستمداران هم‌عصر خود بخش‌هايي از اين كتاب هستند كه در كنار نقد و بررسي اشعار عارف قزويني جاي گرفته‌اند.

فريبا خواجه‌وند متولد سال 1350 در تهران و دانشجوي دكتراي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد است. «گويش زبان فزوين» سومين كتاب پژوهشي او در حوزه ادبيات است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com