تادانه

گفتگوی سارا دهقان با ناستین

گفتگوی سارا دهقان با آسیه جوادی (ناستین)
درباره کتاب «رک و پوست‌‌کنده» یا احوال ما زنان
این گفتگو را اینجا بشنوید.


آسیه جوادی (ناستین): نویسنده دو کتاب «رُک و پوست‌کنده» و «تمشک‌های نارس»

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment