تادانه

«ایراندخت» چاپ پنجمی شد
رمان «ایراندخت» نوشته بهنام ناصح یک‌سال و نیم پس از انتشار خود به چاپ پنجم رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، رمان ایراندخت نوشته بهنام ناصح که برای نخستین بار در سال 1389 روانه بازار نشر شده بود به چاپ پنجم رسید.
«ایراندخت» داستانی عاشقانه دارد که ماجرای آن در اواخر دوران ساسانی می‌گذرد. قهرمانان اصلی این داستان «روزبه» و «ایراندخت» یکی به دنبال یافتن حقیقت و دیگری در انتظار معشوق، سفری را در بیرون و درون خود آغاز می‌کنند که سرانجام به تحول شخصیتی در آنها می‌انجامد.
عشق، انتظار، جدال با نابرابری و ریاکاری و همچنین جستجوی حقیقت و عدالت درون‌مایه اصلی این رمان است که با ماجراهای فرعی خواننده را از ابتدای تا انتهای به دنبال خود می‌کشاند.
ایراندخت پس از انتشار در بهار سال گذشته به چاپ دوم رسید در پاییز سال گذشته نیز چاپ چهارم از آن به بازر کتاب راه پیدا کرد.
این کتاب پیش از این در شانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل شایسته تقدیر شناخته شد و همچنین جایزه ادبی گام اول نیز آن را به دور دوم داوری‌های خود وارد کرده است.
از بهنام ناصح به زودی بازنویسی قصه‌های «جوامع الحکایات» محمد عوفی از سوی نشر کتاب پارسه منتشر خواهد شد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment