تادانه

دو کتاب دیگر

پرواز
ماریان کیس
ترجمه‌ی رقیه آسوده

کتابسرای تندیس/ 94 صفحه/ چاپ اول: 1390/ 1500 نسخه/ 1500 تومان


حفره‌های روی پیشانی
مجموعه داستان کوتاه
مهدی زارع

انتشارات بوی باران/ 124 صفحه/ 3000 نسخه/ 3000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment