تادانه

بدون شرح
شهرام رحیمیان: چندی پیش با خاورشناسی حرف میزدم که با ادبیات معاصر عرب خوب آشناست. میگفت مخاطب نویسندگان عرب اغلب خود نویسندگان عرب هستند، چون در میان توده ی غیر نویسنده خواننده ندارند. در خیلی از کشورهای عربی تیراژ کتاب به ندرت از هزار بالا میرود و البته نیمی از همین هم در انبار ناشر سال ها می‌ ماند تا خمیر شود. میگفت نویسندگان عرب افتاده اند به نوشتن داستان های بی سر و تهی که اسمش را پست مدرنیسم گذاشته اند. درصد بالایی از رمانها من‌نامه هایی هستند که معلوم نیست حدیث نفسند یا عقده گشایی؛ بعضی از این مننامه ها خطی روایت می‌شوند، بعضی از این مننامه ها متنهای پراکنده ای هستند که بی واسطه و با واسطه به هم وصله پینه می‌شوند. میگفت بعضی از داستانها نثری عجیب دارند و آنها که نثری قابل فهم دارند، انگار از روی هم نوشته شده باشند، شباهت غریبی به هم دارند. میگفت... از من پرسید وضعیت ادبیات داستانی ایران چطور است؟ گفتم نمیدانم، برو از اهلش بپرس.

* به نقل از صفحه شخصی شهرام رحیمیان در فیس‌بوک

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment