تادانه

همراه با 21 فعاليت و سرگرمي

شكسپير
زندگي و دوران او
كالين اوگسن و مارجي بلومبرگ
ترجمه‌ي مهسا ملك‌مرزبان

انتشارات ققنوس/ 144 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 4500 تومان


باستان‌شناسي
كشف رازهاي گذشته
ريچارد پنچيك
ترجمه‌ي ساقي نخعي‌زاده

انتشارات ققنوس/ 154 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 4500 تومان


مصريان باستان
و همسايگانشان
ماريان بروايدا
ترجمه‌ي مينا علاء

انتشارات ققنوس/ 188 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 5500 تومان


ماركوپولو
و سفر شگفت‌انگيزش به چين
جانيس هربرت
ترجمه‌ي مينا علاء

انتشارات ققنوس/ 138 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 4000 تومان


گاليله
زندگي و انديشه‌هاي او
ريچارد پنچيك
ترجمه‌ي مينا علاء

انتشارات ققنوس/ 179 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 5000 تومان


توماس اديسون
زندگي و نظريه‌هايش
لاري كارلسون
ترجمه‌ي شيوا مقانلو

انتشارات ققنوس/ 168 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 5000 تومان


داروين و نظريه‌ي تكامل
زندگي و انديشه‌هاي او
كريستن لوسن
ترجمه‌ي سارا هاشمي

انتشارات ققنوس/ 182 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 5500 تومان


بزرگ‌ترين ناگفته‌هاي شگفت‌انگيز علمي
صد داستان خواندني درباره‌ي اختراعات و اكتشافات
ريك بير
ترجمه‌ي مينا علاء

انتشارات ققنوس/ 214 صفحه مصور/ چاپ اول: 1390/ 2000 نسخه/ 7000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment