تادانه

گزارش تصويري روز نهم نمايشگاه كتاب

سیدرضا حسینی


آقای عرفانیان


منوچهر بهمنی MBZ


دوستان آموت و تادانه - سیدعلی میرافضلی


آرش شفاعی و دختر شاعرش (امیدوارم رمانش را بنویسد زودان ِ زود)


حمیدرضا محبی


خانم فریبا کلهر و سیدصدرا ناصری
خانم فریبا کلهر


ربابه میرغیاثی و صدرا ناصری
صدرا امروز خیلی خیلی کمک ِحالم بود؛ در همراهی با دوستان ِ آموت


دوستان کتاب ِ نیست ِ علیرضا روشن
هادی غلامی و جمیله مزدستان، نویسنده «آقا پری»


خانم ناصح


خوشحالی یاسر، خوشحالم کرده این‌روزها


خانم مزدستان و یاسر نوروزی


انتظار برای امضاء


امیر حسین‌زادگان، مدیر نشر ققنوس


خانم ابوترابی و خانم کهنه‌چیان


احمد حجارزاده


خانم ابوترابی و همسرشان


بهاءالدین مرشدی - میثم نبی - محسن فرجی


ساره دستاران


نوه‌های حسن کریم‌پور


سمیه و یاسر نوروزی


کمال صادقی


جمیله مزدستان و هادی غلامی


عباس کریمی
یاسین نمکچیان و بانو


سعیدی‌راد و امیر مرزبان
Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment