تادانه

گزارش تصويري روز پنجم نمايشگاه كتاب

مینا فرشی‌احمدی - رکسانا تقوی
ابراهیم زاهدی‌مطلق


امیرحسین فردی


فاضل ترکمن
مژگان مظفری


هادی خورشاهیان


فریبرز رضایی و خانواده - زهره حسین‌زادگان، مدیر نشر آفرینگان
یاسر نوروزی در حال امضای نامحرم در میان مردم


فریده شجاعی - مژگان مظفری - سیمین شیردل - تکین حمزه‌لو


آقای محقق


مازیار ناظمی


فواد صادقیان


جواد عاطفه و خانم عاطفه
رضا هاشمی‌نژاد، مدیر نشر افق - مصطفی خرامان


فرزاد حسنی


شهلا زرلکی و سعید طباطبایی


کامبیز پورناجی


نرگس جورابچیان در چنگ ِ شبکه دو تلویزیونفریده برنگی در حال مصاحبه با تلویزیونی‌ها


فرزانه ابراهیم‌زاده
محمد مندی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment