تادانه

گزارش تصويري روز دهم نمايشگاه كتاب

ابراهیم میرقاسمی، نویسنده رمان «دیدا»


سعید رهنمایی


نرگس جورابچیان، در حال امضای «به وقت بهشت»


اصغر نوری


نرگس جورابچیان و ابراهیم میرقاسمی


یاسر نوروزی - بهنام ناصح و لیلا عباسعلیزاده


هادی خورشاهیان - رسول یونان


زهیر یاری، بازیگر نقش «بن‌یامین»‌ در سریال حضرت یوسف


یاسر نوروزی - نامحرم - زهیر یاری


با ده هزارتومان با «نامحرم»‌ محرم بشوید
!

زهیر یاری در حال ِ‌امضای نامحرم
فرینوش بانو و همسر


یوسف علیخانی - یاسر نوروزی - زهیر یاری
آخرین نسخه امروز ِ «غزل شیرین عشق»
آخرین نسخه چاپ اول ِ «خدا محبت است» فریده برنگی


به قول بهنام ناصح:‌ یوسف علیخانی هم برکت شد (تمام شد)


محمدی، مدیر نشر چاپار


عماد پورشهریاری


خانواده نوروزی
آخرین نسخه چاپ اول ِ «کت زوک»‌ مهدی محبی‌کرمانی


پروانه زاغ‌زیان و آرتین

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment