تادانه

درباره «شوهر عزیز من» فریبا کلهر
امین فقیری: فریبا کلهر کسی است که تا‌کنون او را به‌عنوان یک نویسنده - مترجم کتاب کودک می‌شناختیم. اکنون سومین رمانی را که برای بزرگسالان نوشته به بازار عرضه کرده است. در کل رمان حکایت زنی را شرح می‌دهد که سعی دارد در مقابل قوانین موجود سختی نشان دهد. گاه می‌شود این مساله را به نافرمانی مدنی تعمیم داد اما مساله سخت خصوصی است و از این تحول با دلیل و بی‌دلیل فقط اطرافیان معدود او هستند که آگاه می‌شوند و مهم‌تر اینکه قریب به اتفاق آشنایان ایرادی در عملکردهای او نمی‌بینند بلکه به نوعی مشوق او نیز هستند.
فضای رمان بعد از انقلاب است. در زمانی‌که مسوولیت و تعهد توامان به چشم می‌خورد. جوانان خودشان را مجبور می‌دیدند که آگاهی داشته باشند بخوانند، گوش دهند، در کلا‌س‌های ایدئولوژیک و تئوریک شرکت کنند و در یک کلام با دیدی باز به سوی جریانی کشیده شوند و بدانند چه می‎کنند و برای چه و که جانفشانی می‌کنند.
در رمان شخصیت‌هایی وجود دارند که در سیر حوادث یا تکوین داستان موثرند که مهم‌ترین آنها سیماست. سیما زنی تحصیلکرده است که داستان حول محور شخصیت او می‌گذرد. او ابتدا به دهان دیگران چشم دوخته اما به مرور زمان و باآگاهی‌هایی که نسبت به پیرامون خود دارد شروع به خودسازی می‌کند؛ چه در زمینه معنوی و احساسات و هنر و چه ظاهر فیزیکی خود.
او به دنبال دو دوست خود نسرین ماجدی و محبوبه الهی به اینجا و آنجا کشیده می‌شود؛ مخصوصا شرکت در جلسات ایدئولوژی و حزبی که کورکورانه از آنها تبعیت می‌کند ادامه مطلب را بخوانید

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment