تادانه

عکسی نادیده از آل‌احمد و دانشور
سیمین دانشور : با جلال نهالی در خاک می نشانیم
سال 1346 به نقل از بخارا 75

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment