تادانه

سال 1390 ...
رفتن دکتر ابراهیم یونسی ... اینجا
رفتن دکتر سیمین دانشور ... اینجا
رفتن غلامرضا بروسان و الهام اسلامی ... اینجا
خوش‌باشی نویسندگان در شهرک سینمایی غزالی ... اینجا
برگزاری شب «عبدالرحمان عمادی» در شب‌های بخارا ... اینجا
انتشار مجموعه شعر «کتاب نیست» علیرضا روشن و چهار چاپ در یک‌سال ... اینجا
موفقیت‌های پی‌درپی رمان «ایراندخت» بهنام ناصح ... اینجا
انتشار رمان «پریباد» محمدعلی علومی ... اینجا
شروع انتشار مجموعه «یکی بود یکی‌ نبود» ... اینجا
برگزاری جایزه «رمان اول ماندگار» ... اینجا
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ... اینجا
ادامه نشست‌های نقد آموت ... اینجا
سفر به قزوین و بناب ... اینجا ... اینجا ... اینجا ... اینجا
سفر به نمک‌آبرود ، الموت ، ایلام، مشهد، ساوه، کرمان،‌ کرج،‌ اراک و خوزستان

و
سرنوشت نامعلوم رمان «بیوه‌کشی»
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment