تادانه

«دماوند = گب‌آوند» مجوز گرفت
عبدالرحمان عمادي از مجوز نشر گرفتن كتاب «دماوند = گب‌‌آوند» (نام‌واژه‌هاي دماوند) خبر داد.
اين پژوهشگر در گفت‌وگو با خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اين كتاب نتيجه‌ي پيگيري‌ها و مطالعات من در طول حدود 50 تا60 سال پيش است.‌ به اعتقاد من، هر مكاني در نام‌واژه‌هايش معرفي مي‌شود و اين نام‌واژه‌ها شناسنامه‌ي هر مكان را مشخص مي‌كند.
او افزود: اصولا مكان‌هاي جغرافيايي را براساس نام فرهنگ جغرافيايي آن‌ها مي‌شناسند و اين نام‌ها يك سند از هويت آن مكان‌ها هستند؛ در واقع، هر اسم خود يك شناسنامه است.
كتاب «دماوند = گب‌‌آوند» در 230 صفحه با موضوع نام‌واژه‌هاي متعدد دماوند نوشته شده و قرار است تا آخر سال در نشر آموت منتشر شود.
عبدالرحمان عمادي اوايل امسال نيز كتاب «چند صد نام درياي خزر» را كه بر مبناي نام‌واژه‌هاي درياي خزر است، توسط نشر يادشده منتشر كرد.
«خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن»، «آسمانکت» (چند رسم مردمي)، «لامداد» (چند جستار از ايران)، «دوازده گل بهاري» (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري) و «حمزه آذرک و هرون الرشيد» (در آيينه‌ي دو نامه) از ديگر كتاب‌هاي منتشرشده‌ي عمادي هستند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment