تادانه

اندر حدیث بن‌بست ناشران!
روزنامه شرق: در همين حال برخي از ناشران پيشنهاد مي‌كنند، وزارت ارشاد سياست‌هاي گذشته درباره كاغذ را مجددا در دستور كار قرار دهد. هر چند اين پيشنهاد در ميان ناشران مخالفاني جدي دارد، اما يوسف عليخاني، مدير نشر آموت در اين زمينه با اشاره به اينكه 27-26 كتاب در ارشاد و شش، هفت مجوز در كيفش است و با این وضعیت ممکن است مدتی اصلا کتاب چاپ نکند، به شرق مي‌گويد: «تنها كمكي كه ارشاد مي‌تواند انجام دهد، اين است كه وضعيت به چهار – پنج سال قبل برگردد و باز هم كاغذ سهميه‌ای به ناشران بدهد.»
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment