تادانه

فایل صوتی نقد عروس بید در قم

ابراهیم اکبری‌دیزگاه - حسین ورجانی - یوسف علیخانی - علی‌اصغر عزتی‌پاک/ 20 دی 90

گزارش نشست ... بخش اول - بخش دوم
یوسف علیخانی امروز قم بود ... اینجا

فایل صوتی نشست نقد و بررسی ... دانلود (MP3)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment